Osakeapu

Katsaus

Osakemarkkinoilla voit ostaa ja myydä ravintoloiden osakkeita.
Ostaessasi osakkeita saat oston myötä käyttäjällesi pistemäärän, joka vastaa osuuttasi tässä ravintolassa.
Samoin voi osakkeita omistaessa saada myös päätösvaltaa ravintolassa, mikäli kenenkään osuus ei ole yli 50 %.
Osallistumisesta ravinolassa maksetaan myös osinkoa, joka on verrannollinen sinun osallistumisen kanssa. Osinkoa maksetaan ravintolasta rahan nostamisen yhteydessä.


Markkinoille siirtyminen

Markkinoille voit siirtyä ravintolan hallintasivulta.
Siellä voit määrittää ensimmäisen osakemäärän, joka sinulle annetaan.
Osakemarkkinoille siirtymisen jälkeen voit osakkeiden kohdalta "Minun osakkeeni" sivulta nähdä, että sinne on ilmestynyt sinun ravintolasi ja toivotut osakkeet.


Myyminen ja ostaminen

Osakkeiden myymiseksi tai ostamiseksi valitse osakesivulta sopiva ravintola, lisää osto/myyntimäärä ja hinta 1 osaketta kohti.
Jos vastaava osto-/myyntitarjous on olemassa jonkun toisen tekemänä, kauppa tapahtuu heti.
Jos ei löytynyt kenenkään tarjousta tai tarjous oli osittainen, luodaan sinun tekemäsi osto-/myyntitarjous.
Osittaisen kaupan yhteydessä saat ostaa/myydä vain osan ja tarjous luodaan siitä, mitä ei voinut ostaa eikä myydä.
Ostotarjousta tehtäessä raha vähennetään tililtä heti!


Tarjoukset

Omia tarjouksia voi aina perua ja muuttaa.
Ostotarjouksen peruessasi saat rahasi takaisin.


Ravintola

Ravintolan kautta voi myös ostaa ja myydä osakkeita.
Ravintola ei voi omistaa toista ravintolaa sataprosenttisesti.
Ravintolan on sallittua myydä enemmän osakkeita, kuin mitä se omistaa. Se on tapa uusien osakkeiden liikkeellelaskuun.


Hallituksen kokoukset

Jos kenenkään osuus ei ylitä 50 %, avautuu mahdollisuus pitää hallituksen kokous.
Hallituksen kokouksissa avautuu kaikille osakkaille mahdollisuus tehdä esityksiä ravintolan hallinnoimisesta ja äänestää.
Kun ääniosuus on yli 50 %, päätös on vahvistettu.
Ääni, jonka annat, on osuudeltaan sama kuin osuutesi ravintolasta.


Osingot

Osingoilla saat osasi siitä rahasta, joka ravintolasta otetaan ulos.
Osingot, jotka saat, vastaavat osuuttasi ravintolasta. Jos ravintolalla on toisen ravintolan osakkeita, sille ei makseta osinkoja.

enternum.fi